#

Proizvodi > Doziranje i pakovanje > Linijski dozatori

 

Linijski dozator Serija V
Linijski dozator za proizvode malih dimenzija
Dimenzija proizvoda (max): 0,5 cm
Broj vibracionih kanala po jednoj vagi: 1
Broj vaga : od 1 do 4
Raspon težine: od 5 gr do 2000 gr

 
 
 
 
 

 
 

Linijski dozator M oblika
Linijski dozator M serije
Dimenzije proizvoda (max): 1 cm
Broj vibracionih kanala po vagi: 1
Broj vaga od 1 do 4
Raspon težina: od 50 gr do 10 kg

 
 
 
 
 

 
 

Dozator linijski Serija S
Linijski dozator S serija
Dimenzije proizvoda (max): 3-4cm
Broj vibracionih kanala po jednoj vagi: 2
Broj vaga: od 1 do 4
Raspon težina: od 50gr do 10kg

 
 
 
 
 

 
 

Linijski dozator - Serija K
Linijski dozator - serija K
Dimenzije proizvoda (max): 7-8 cm
Broj vibracionih kanala: 4
Broj mernih glava: od 1 do 4
Raspon težina: od 50 gr do 10 kg