Automatska masina FP6000 E - electronic

Automatska masina za pakovanje sa elektroniskim pogonom.

Karakteristike i prednosti
• Po svojim karakteristikama zadovoljava CE standarde
• Mašina je opremljena novim elektronskim sistemom sa odvojenim memorijskim i radnim pločama za kontrolu varenja I ulaganja.
• Elektronski kontrol panel za optimalno varenje i ulaganje sadrži 20 različitih programa, a 16-bitni mikroprocesor obezbedjuje jednostavnu i peciznu kontrolu svih operacija na mašini.
• Savremeni LCD operativni panel
• Mogućnost podešavanja 20 različitih programa
• Motorizovano podešavanje visine vara, kontrolisan od invertera
• Mogućnost dvostrukog podešavanja temperature vara po dužini i širinu vara
• Podešavanje vremena sečenja
• Automatsko podizanje ruke za zavarivanje folije pomoću foto senzora na potrebnu visinu.
• Mogućnost pojedinačnog i grupnog pakovanja
• Brzina ulaganja se podešava preko elektronskog panela

U okviru elektronske kontrole mašine nalaze se:
1. Brojač
2. Merač dužine paketa
3. Vreme izlaganja
4. Kontrola greške u pakovanju

Tehničke karakteristike

El. napajanje .... 220/240v-60Hz 3PH + PE / 3PH + N + PE
Instalirana snaga .... 3350 W
Dimenzije vara .... 640 x 510mm
Max. dimenzije folije .... 600 x Ø350mm
Maksimalna visinja pakovanja .... 120 mm
Prosečni kapacitet pakovanja .... 1800 kom/h
Brzina ulagača .... 19 m/min
Dimenzije mašine .... 2180 x 1545 mm h 1505-1665 mm
Težina mašine neto/transport. .... 580 kg