#

Proizvodi > Industrijske varilice > Kontinuirane varilice

 

Kontinuirana varilica D 555 NVT
Industrijska varilica sa transportnom trakom u vertikalnom položaju i stalno grejanim čeljustima
Idealna za polipropilen, polietilen, tanke i debele laminirane folije
Širina vara 10mm

 
 
 
 
 

 
 

Kontinuirana varilica D 545 AH
Industrijska varilica sa transportnom trakom u horizontalnom položaju i stalno grejanim čeljustima
Idealna za polipropilen, polietilen, tanke i debele laminirane folije
Širina vara 10mm

 
 
 
 
 

 
 

Kontinuirana varilica Varilica D 552 AH
Industrijska varilica sa transportnom trakom i stalno grejanim čeljustima
Idealna za polipropilen, polietilen, tanke i debele laminirane folije
Širina vara 10mm

 
 
 
 
 

 
 

Kontinuirana varilica ALL IN D552 AVT
Vertikalna industrijska varilica sa transportnom trakom
Širina vara 10mm
Maksimalna visina kese 645 mm
Rastojanje vara od vrha kesice do 40 mm
Brzina trake do 10 m/min

 
 
 
 
 

 
 

Kontinuirana varilica D541
Industrijska varilica sa transportnom trakom i stalno grejanim čeljustima. Prenosiva varilica sa mogućnošću da radi u horizontalnom i vertikalnom položaju. Idealna za polipropilen, polietilen i tanke laminirane folije Širina vara 4mm