#

Proizvodi > Industrijske varilice > Medicinska varilica

 

Madicinska vakum varilica MV MED
Industrijska vakuum varilica MV
Pogodna za farmaceutsku i medicinsku industriju
Impulsno zavarivanje
Vakuum pumpa 11.30 m3/h
Širina vara 5mm

 
 
 
 
 

 
 

Madicinske impulsne varilice
Impulsne varilice za medicinsku industriju

 
 
 
 
 

 
 

Madicinske kontinuirane varilice
Vrilice sa stalnim grejanjem i kontinuiranim varom

 
 
 
 
 

 
 

Madicinska varilica sa stalnim grejanjem
Vrilice sa stalnim grejanjem
Stomatološka varilica za hermetička pakovanje vaših medicinskih sredstava, bez opasnosti od sagorevanja materijala za pakovanje