#

Proizvodi > Doziranje i pakovanje

 

Linijski dozatori
Sistemi za doziranje i punjenje
Vibracione posude za doziranje
Kanalni sistem transporta i merenja
Mogućnost pakovanja proizvoda različitih veličina do 8.0 cm
Lako se uklapaju sa automatskim vertikalnim linijama za pakovanje

 
 
 
 
 

 
 

Volumenski dozatori
Dozatori za punjenje tečnosti, praškastih meterijala i sitno zrno
Brzina doziranja i do 60 doza u minuti
Količine punjenja od 20g do 5kg ili od 1cc do 5200cc
Lako uklopljivi sa vertikalnim linijama ili kao zasebne jedinice

 
 
 
 
 

 
 

Automatske masine za vertikalno pakovanje
Automatske linije za pakovanje
Vertikalni sistemi lako uklopljuvi sa ostalom opremom za pakovanje
Formiranje razlicitih oblika kesa
Za kese do 900 mm dužine
Širina kese od 62 do 390 mm
Produktivnost do 70 kesa/min

 
 
 
 
 

 
 

Dodatna oprema za automatske linije
Oprema za formiranje kompletnih automatskih linija
Pokretne dovodne i odvodne trake
Vage, štampači, aplikatori nalepnica
Klipserice i tvist sistemi za vezivanje kesica
Dodaci za formiranje različitih oblika kesa
Oprema za formiranje zaštićene atmosfere