#

Proizvodi > Medicinske varilice

 

Medicinska vakum varilica MV MED
Industrijska vakuum varilica MV
Pogodna za farmaceutsku i medicinsku industriju
Impulsno zavarivanje
Vakuum pumpa 11.30 m3/h
Širina vara 5mm

 
 
 
 
 

 
 

Medicinske impulsne varilice
Impulsne varilice za medicinsku industriju. Medicinske varilice.

 
 
 
 
 

 
 

Medicinske kontinuirane varilice
Varilice sa stalnim grejanjem i kontinuiranim varom

 
 
 
 
 

 
 

Medicinska varilica Medical heat sealer 300 MHS
Industrijska varilica
Praktična stona varilica za medicinske, stomatološke, veterinarske laboratorije i ordinacije
Namijenjena pakovanju sterilnih predmeta i materijala

 
 
 
 
 

 
 

Validacija
Validacija ISO 11607-2. Postupak za uspostavljanje dokumentovane sertifikacije.