#

Proizvodi > Pakovanje časopisa

 

Mašina za pakovanje časopisa SPEED BAG EV
Pakovanja časopisa visokog standarda, kompaktna mašina sa različitim opcijama u skladu sa specifičnim zahtevima
Produktivnost do 1200 pak/h

 
 
 
 
 

 
 

Mašina za pakovanje časopisa SPEED BAG H
Pakovanja časopisa visokog standarda, kompaktna mašina sa različitim opcijama u skladu sa specifičnim zahtevima
Produktivnost do 1800 pak/h

 
 
 
 
 

 
 

Mašina za pakovanje časopisa SPEED BAG HS
Pakovanja časopisa visokog standarda, kompaktna mašina velike produktivnosti sa različitim opcijama u skladu sa specifičnim zahtevima
Produktivnost do 4000 pak/h