#

Proizvodi > Pakovanje posuda

 

PROFESSIONAL SERIES - EASY PACK
Profesionalna vakum masina sa autoamtskim ciklusom varenja i vakumiranja sa digitalnim kontorl panelom.

 
 
 
 
 

 
 

OLYMPIA BASIC
Poluautomatska mašina namenjena za pakovanje prehrambenih namirnica u već izrađene posude u MAP-u (modifikovanoj atmosferi).
Produktivnost: 5 ciklusa/min.
Maksimalna širina folije: 480mm
Maksimalna dubina kalupa: 100 mm
Vakum pumpa: 40 mc/h

 
 
 
 
 

 
 

Athena
Automatksa mašina namenjena za pakovanje prehrambenih namirnica u već izrađene posude u MAP-u (modifikovanoj atmosferi). Produktivnost: 15 ciklusa/min.
Maksimalna širina folije: 480 mm
Maksimalna dubina kalupa: 100 mm
Vakum pumpa: 100 mc/h

 
 
 
 
 

 
 

OLYMPIA H 250
Poluautomatska mašina namenjena za pakovanje prehrambenih namirnica u već izrađene posude u MAP-u (modifikovanoj atmosferi).
Produktivnost: 5 ciklusa/min.
Maksimalna širina folije: 310mm
Maksimalna dubina kalupa: 250mm
Vakum pumpa: 40 mc/h

 
 
 
 
 

 
 

PACMATIC 400
„PACMATIC 400“ Poluautomatska masina za pakovanje prehrambenih namirnica u posude Idealan za supermakrete i prodavnice delikatesa.

 
 
 
 
 

 
 

VG 600
VG 600 serija predstavlja dva modela termo varilice koji su namenjena za manja ili srednja preduzeca: VG600 i VG800.

 
 
 
 
 

 
 

SV 400 Poluautomatska masina za pakovanje u posude
„SV 400“ Poluautomatska masina za pakovanje prehrambenih namirnica u posude
Idealan za supermakrete i prodavnice delikatesa. Laka za upotrebu.

 
 
 
 
 

 
 

ECONOMY SERIES SMALL
Vakum masina sa automatskim ciklusom varenja i vakumiranja sa digitalnim kontorl panelom. U potpunosti izrađena od nerđajućeg čelika.

 
 
 
 
 

 
 

MINI MINI Series
Poluautomatska analogna mašina za vakum pakovanje. U potpunosti izradjena od nerđajućeg čelika. Kucna vakumirka