HS500SERVO automatska masina za pakovanje

AUTOMATSKA MAŠINA ZA PAKOVANJE TERMOSKUPLJAJUĆOM FOLIJOM SA PODUŽNIM VAROM

Prosecni kapacitet pakovanja do 7200 kom/h
Maksimalna visina pakovanja 200mm
Širina čeonog vara 520mm

Karakteristike i prednosti HS500_SERVO

• Kontinuirana masina sa 3 kaisa koje kotrolosu brushless servo motori
• Sekcija za varenje kod koje je noz za varenje obavijen sa PTFE, kontorlise servo motor
• FLXMOD® kontrolni sistem opremljen je sa:

o Operator Interface with Panel PC and 7” full-colour touch screen display
o 32-bit microprocessor
o Napajanje i kontrolni sistem sadrže:

 Invertere za svaki motor
 IN/OUT kontrolnih modula sa 16 digitalnih inputs/outputs
 Analogni input kontorlni modul
 thermocouple-čitač kontrolnih modula
Sistem je u mogučnosti da proveri sve operacije, veoma jednostavno i prezizno, kao sto su:
o elektornska provera tenzije folije
o podešavanje visine sekcije za var
o podešavanje temperature sekcija za var, kako za uzdužni tako i za poprečni var
o podešavanje vremena vara
o mogućnost pakovanja sasebnih proizvoda i grupnih paketa
o elektornsko kontorlisanje brzine pokretne trake
o statistika procesa
• Zatvoreni sistem transportnih traka
• Motorizovan sistem pozicioniranja vara - CS
• 20 memorijskih programa
• Otpuštanje uvodne pokretne trake radi lakseg uvođenja folije
• Sigurnosna pečurka
• Redukcija potrošnje struje
• Compliance with CE regulations