Mašina za pakovanje termoskupljajuca folija Smipack S560N

Mašina za pakovanje termoskupljajućom folijom, sa trakom za izbacivanje proizvoda
Tri vrste programa 16-bitni mikroprocesor elektronska kontrola sistema varenja
Magnetni zatvarač komore, konstantno vodeno hlađenje
Mogućnost odloženog skupljanja za osetljive folije
Automatsko kretanje rešetke i podešavajna visine varenja u zavisnosti od visine predmeta koji se vari
Metalna pokretna traka unutar komore automatski izbacuje proizvode
Komora se spusta rukom
Eko folije pružaju mogućnost rada u prehrambenoj i farmaceutskoj industriji
Koristi BE Bollore poliolefin termoskupljajucu foliju kao i PVC termoskupljajucu foliju
Instalisana snaga 3700 W
Dimenzija vara 560x430mm
Maksimalna visina paketa 260mm
Produktivnost: 600 paketa na sat
Maksimalna širina folije 600mm

Preporučena folija za pakovanje: BE Bollore poliolefin

Molimo Vas da pregledate i stranicu sa standardnim folijama za pakovanje