#

Proizvodi > Vakum pakovanje > Razlike izmedju vakum varilice i masine sa vakum komorom

 

Opcioni dodaci - vakum
Dodaci za vakum varilice i vakum komore
Razlicite vrste komora, digitalnih kontrol panela, filtera, letvi za varenje...

 
 
 
 
 

 
 

Razlike između vakuum varilice i vakuum komore
Osnovna razlika imeđu vakum varilice i vakum komore je u načinu vakumiranja