#

Proizvodi > Vakum pakovanje > Vakum varilice - industrijske

 

Vakum Varilica VI
Industrijska vakum varilica
Pogodna za pakovanje u vakum i modifikovanoj atmosferi
Za velika i teska pakovanja
Impulsno varenje
Oprema za inertni gas
Vakuum pumpa .... 5 m3/h
Širina vara .... 5mm

 
 
 
 
 

 
 

Vakum Varilica 475, 750, 1000 VSV
Industrijska vakum varilica
Pogodna za pakovanje za velika i teska pakovanja
Impulsno varenje
Oprema za inertni gas
Vakuum pumpa .... 30 m3/h
Širina vara .... 5mm

 
 
 
 
 

 
 

Vakum varilica MAGVAC
Industrijska vakum varilica MAGVAC i medicinska vakum varilica MAGVAC MED
U inox-u sa vakum brizgaljkom i bi-active varenjem
Za vakumiranje i pakovanje inertnim gasom
U verziji sa potvrdjenim (validated) varom