Medicinske varilice

Medicinske varilice igraju ključnu ulogu u zatvaranju ambalaže za medicinske proizvode, omogućavajući sigurno i sterilno pakovanje proizvoda. Naša ponuda obuhvata različite tipove medicinskih varilica, uključujući impulsne, kontinuirane, varilice sa stalnim grejanjem i varilice sa validacijom procesa.

Impulsne medicinske varilice pružaju brzo i precizno zatvaranje ambalaže uz minimalno generisanje toplote, čime se sprečava oštećenje osetljivih materijala. Kontinuirane varilice omogućavaju neprekidno zatvaranje ambalaže sa konstantnom kontrolom parametara variranja, dok varilice sa stalnim grejanjem obezbeđuju stabilno i pouzdano zaptivanje.

Neki modeli medicinskih varilica dolaze sa naprednim funkcijama kao što su kontrola svih parametara procesa variranja i mogućnost štampanja nalepnica sa podacima o variranju za praćenje i dokumentaciju. Ove funkcije su ključne za zadovoljavanje strogih regulativa i standarda u medicinskoj industriji.


MEDSEAL

MEDSEAL

Elektro impulsna varilica za sterilizovane kese

PSR PLUS

PSR PLUS

Vakumska impulsna varilica visokih performansi

VAC PSR PLUS

VAC PSR PLUS

Vakumska impulsna varilica visokih performansi

PSR PLUS IP65

PSR PLUS IP65

Vakumska impulsna varilica za varenje sih vrsta kesa

VAC PSR PLUS IP65

VAC PSR PLUS IP65

Vakumska impulsna varilica za varenje sih vrsta kesa

D666 MPCV

D666 MPCV

Medicinska kontinuirana varilice

300 MHS

300 MHS

Varilica sa stalnim grejanjem

D662 MV

D662 MV

Kontinuirana medicinska varilica sa kompletnom kontrolom svih parametara varenja

D772 MPCV

D772 MPCV

Napredna kontinuirana medicinska varilica za varenje I obeležavanje medicinskih sterilisanih kesa

D660-2 i D660V-2

D660-2 i D660V-2

Medicinska kontinuirana varilica sa validacijom