Paletizeri

Paletizeri sa obrtnom pločom omogućavaju rotiranje palete radi lakšeg slaženja proizvoda, dok paletizeri sa rotirajućim pločama omogućavaju automatsko rotiranje i postavljanje proizvoda na paletu. Paletizeri sa rotirajućom rukom koriste robotizovanu ruku za precizno i brzo slaženje proizvoda na palete.

Ručni roboti i ručne mašine su idealni za manje proizvodne linije ili situacije gde je potrebna fleksibilnost i kontrola nad procesom paletizacije. Poluautomatske mašine za strečovanje omogućavaju delimično automatizovanu paletizaciju sa ručnim nadzorom, dok automatske mašine za strečovanje pružaju potpuno automatizovanu paletizaciju bez potrebe za ljudskim nadzorom.


EKKO

EKKO

Poluautomatska mašina za strečovanje sa obrtnom pločom

EKKO T3

EKKO T3

Poluautomatska mašina za strečovanje sa obrtnom pločom

FREESBY

FREESBY

Vertikalna mašina sa rotirajućim pločama

Wrapman

Wrapman

Ručni robot za strčovanje paleta

Xtenser

Xtenser

Ručni robot palatizer

Speedy MAS

Speedy MAS

Robot paletizer za poluautomatsko strečovanje

MAS 3

MAS 3

Robot paletizer za poluautomatsko strečovanje

Boom

Boom

Poluautomatska mašina za strečovanje paleta

Boomerang

Boomerang

Paletizer sa rotirajućum rukom

FREESBY SL

FREESBY SL

Automatska mašina za strečovanje sa obrtnom pločom

Wrappy S

Wrappy S

Poluautomatska mašina za horizontalno pakovanje streč folijom

Wrappy M

Wrappy M

Ručna mašina za horizontalno pakovanje streč folijom

Wrappy A

Wrappy A

Automatska mašina za horizontalno pakovanje streč folijom